Sytze Brouwer
Functie aan boord: Schipper
Bemanningslid sinds: 2009
Geboren: 27 februari 1983
Woonplaats: Heerenveen

Marco Pol
Functie aan boord: derde schotenman
Bemanningslid sinds: 2017
Geboren: 3 september 1992
Woonplaats: Tijnje

Jelle Wagenaar
Functie aan boord: Zwaardenman bakboord
Bemanningslid sinds: 2013
Geboren: 10 juni 1968
Woonplaats: Heerenveen

Ronald de Jong
Functie aan boord: Zwaardenman stuurboord
Bemanningslid: 2004, 2005 en sinds 2016
Geboren: 24 juni 1983
Woonplaats: Grou

Harmen Brouwer
Functie aan boord: Fokkenist
Bemanningslid: 1999-2010, 2012, 2013 en sinds 2016
Geboren: 27 februari 1983
Woonplaats: Warga

Marinus Looper
Functie aan boord: Schotenman
Bemanningslid sinds: 2004
Geboren: 4 december 1964
Woonplaats: Gorredijk

Eildert Meeter
Functie aan boord: Adviseur voordek
Bemanningslid sinds: 2017
Geboren: 23 december 1980
Woonplaats: Heerenveen

Oebele Woudstra
Functie aan boord: Schotenman
Bemanningslid sinds: 2014
Geboren: 15 januari 1991
Woonplaats: Groningen

Matthijs van der Wal
Functie aan boord: Peiler
Bemanningslid sinds: 2015
Geboren: 27 april 2000
Woonplaats: Haskerdijken

Jens Jongsma
Functie aan boord: Adviseur
Bemanningslid sinds: 2015
Geboren: 13 augustus 1993
Woonplaats: Lemmer

Jelle Talsma
Functie aan boord: Voorhouder fok
Bemanningslid sinds: 2011
Geboren: 15 februari 1991
Woonplaats: Warten

Atze Rienk de Leeuw
Functie aan boord: Lierenman en tweede voorhouder fok
Bemanningslid sinds: 2016
Geboren: 18 februari 1994
Woonplaats: Katlijk