Word Donateur!

Ja, ik wil graag Donateur van de Gerben van Manen worden! Door middel van onderstaand formulier machtigt u de stichting om een bedrag van uw rekening af te schrijven (minimaal € 17,50 per jaar).

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

(minimaal € 17,50)
De machtiging kan altijd worden ingetrokken, schriftelijk of telefonisch bij penningmeester Karin Hartmann, Waltmanstraat 12, 8441 CG Heerenveen, telefoon 06 - 49764379. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen 8 weken uw bank opdracht geven om het bedrag terug te boeken.