Word Donateur van de Gerben van Manen!

Wordt u ook donateur van de Gerben van Manen? Dat kan al vanaf € 17,50 per jaar!

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

(minimaal € 17,50)
De machtiging kan altijd worden ingetrokken, schriftelijk of telefonisch bij penningmeester Karin Hartmann, Waltmanstraat 12, 8441 CG Heerenveen, telefoon 06 - 49764379. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen 8 weken uw bank opdracht geven om het bedrag terug te boeken.
  • Gerben van Manen Magazine

    Ontvangst Gerben van Manen Magazine.

  • SKS Skûtsjejournaal

    Ontvangst van het SKS Skûtsjejournaal.

  • Donateur-zeilen

    Donateur-zeilen in september op de Gerben van Manen.

Vrienden van de Gerben van Manen

Onze Vrienden zijn belangrijk voor de Gerben van Manen, daarom stellen wij ze graag even aan u voor!